Sporters tot blessurepreventief gedrag verleiden door hen op een positieve manier te stimuleren dit gedrag in hun dagelijkse sportbeoefening in te bouwen. Ook voor niet-sporters. Om de effectiviteit van blessurepreventie te verhogen is het van belang om niet alleen de sporter zelf, maar ook alle relevante partijen in de preventieve activiteiten te betrekken. Zoals bijvoorbeeld de trainer/coach, fysiotherapeut, organisatie van sportevenementen en anderen actief in de sportsector.

Conditie- en hersteltrainer volgens de REHAboom

Het revalidatiemodel ‘De rehaboom’ is een praktisch hulpmiddel bij geprotocolleerde training binnen de revalidatie. Stap voor stap worden de motorische grondeigenschappen – snelheid, kracht en uithoudingsvermogen – uitgewerkt in relatie tot alle grondvormen van bewegen. 

Ten aanzien van de conditietraining:
Verantwoordelijkheid voor fysieke gesteldheid/getraindheid van de sporter

Ten aanzien van de hersteltraining:
Kennis en informatie verzamelen, overdragen en bespreken met de overige leden van de begeleidingsstaf (technische + medische) met tevens verantwoordelijkheid naar de jeugdopleiding. Visie actieve revalidatie afstemmen met de medische staf.